Ochrona, systemy, zabezpieczenia przeciwpowodziowe - wały

IBS – Mobilne systemy przeciwpowodziowe

Grupa Pietrucha jest w Polsce wyłącznym dystrybutorem mobilnych systemów ochrony  przeciwpowodziowej IBS, które pozwalają szybko i skutecznie zapobiegać skutkom zalania i powodzi, chroniąc obiekty mieszkalne, handlowe i przemysłowe przed żywiołem. IBS to nowoczesna i skuteczna alternatywa dla doraźnych rozwiązań, takich jak worki z piaskiem czy zapory z drewna. Jakość i skuteczność systemu IBS, od wielu lat doskonale sprawdza się w walce z żywiołem na całym świecie. System może być również wykorzystany w obiektach przemysłowych, do konstrukcji szczelnych barier czy zamknięć remontowych.

Kto korzysta z IBS:

Samorządy

Walka z żywiołem nie zaczyna się na  wałach przeciwpowodziowych, lecz w biurach projektowych, które na zlecenie samorządów opracowują  plany budowy lub wzmocnienia istniejących zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Obiekty przemysłowe

Szczelne bariery przemysłowe są niezbędnym wyposażeniem zakładów, w których istnieje ryzyko skażenia środowiska przez niekontrolowany wyciek substancji szkodliwych.

Właściciele budynków mieszkalnych i handlowych

IBS skutecznie zabezpiecza przed skutkami zalania budynki mieszkalne i handlowe.

Elektrownie, oczyszczalnie, przepompownie

Szczelne bariery przemysłowe są niezbędnym wyposażeniem zakładów, w których istnieje ryzyko skażenia środowiska przez niekontrolowany wyciek substancji szkodliwych.